Novinky

Akciová společnost Amper Market oznamuje předběžné výsledky za rok 2015   13.4. 2016

Podle předběžných finančních výkazů za rok 2015 prodala akciová společnost Amper Market  1 170 GWh elektrické energie, což představuje cca 60% nárůst oproti celkovému prodanému množství v roce 2014. Toto množství představuje přibližně 2% spotřeby koncových zákazníků v ČR. Přibližně 630 GWh (53,8% prodané elektřiny) pocházelo z vlastní výroby a smluvně zajištěných zdrojů. Celkový roční obrat činil přibližně 2,7 miliardy Kč při kladném hospodářském výsledku.

O 6 651 vzrostl během roku 2015 počet odběrných míst, do kterých dodává elektřinu Amper Market, a.s. Z hlediska růstu počtu odběratelů se tak Amper Market opět zařadil mezi nejrychleji rostoucí společnosti. K 29. 2. 2016 dodávala společnost Amper Market elektřinu do 30 596 odběrných míst. Z tohoto počtu představují cca 70% odběratelé z řad podniků, živnostníků a veřejného sektoru a 30% domácnosti.