Novinky

Probíhající výstavba PKS Hotel Skalský dvůr – 130 kW   25.6. 2018

Společnost Amper Generation, s.r.o. podepsala smlouvu o výstavbě a provozu kogenerace o výkonu 130 kWe v hotelu Skalský dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Kogenerační jednotka v kapotovém provedení bude instalována do kotelny v prostorách hotelu. Termín očekávaného spuštění je v srpnu tohoto roku. Projekt přinese úspory nákladů na provoz hotelového komplexu ve formě výhodnější dodávky elektřiny a tepla.


Amper Generation pro hotely   3.1. 2017

Společnost Amper Generation podepsala smlouvu na dlouholetý provoz kogenerační jednotky ve významném hotelovém zařízení v Kraji Vysočina. Jednotka o výkonu 140 kWe bude dodávat hotelu elektrickou energii i teplo. Celková roční úspora bez investice zákazníka přesahuje 200 000 Kč. Prostředky ušetřené díky tomuto inovativnímu řešení budou investovány do rozvoje služeb pro hotelové hosty.

 

 


1 MWe kogenerační jednotka v Táboře   15.8. 2016

Společnost Amper Generation, s.r.o. podepsala smlouvu o výstavbě a provozu kogenerace o výkonu 1 MWe pro průmyslové účely ve městě Tábor. Očekávané zahájení provozu se plánuje v polovině roku 2017. Projekt, připravený techniky společností Amper Generation, s.r.o. a Karla Energize, s.r.o., přinese racionalizaci využití plynu a vznikajícího tepla v rámci energeticky náročného průmyslového procesu.


Nové projekty Amper Generation   28.7. 2016

Společnost Amper Generation, s.r.o. zahajuje stavbu kogenerace a plynové kotelny v Brně. Společnost bude zajišťovat správu plynové kotelny a dodávky tepla pro komerční užití. Součastí projektu je mikrokogenerační jednotka o výkonu 30 kWe, která bude zapojena do virtuální elektrárny Amper Market.

Další smlouva na provoz kogenerační jednotky o výkonu 400kWe v průmyslové zóně ve Zlíně byla podepsána v tomto týdnu. Očekávané zahájení provozu jednotky je v prvním čtvrtletí roku 2017.


ČR by mohla přijít o podporu úspor   1.3. 2016

Až 80 miliard korun ze strukturálních a investičních fondů by mohlo být ohroženo, pokud Česká republika nedosáhne energetických úspor, na jejichž realizaci jsou tyto prostředky určeny. Podle Hospodářské komory ČR, bylo zatím dosaženo pouze 3,5% z celkového závazku snížení energetické náročnosti o 20% do roku 2020. Nečerpání prostředků a neplnění programu úspor by se mohlo projevit i zvýšením cen energií, protože úspory by pak museli financovat distributoři sami.


Opět mezi nejlepšími   16.2. 2016

O 6 651 vzrostl během roku 2015 počet odběrných míst, do kterých dodává elektřinu Amper Market, a.s. Z hlediska růstu počtu odběratelů se tak Amper Market opět zařadil mezi nejrychleji rostoucí společnosti. Obsadil páté místo, vesměs za řádově většími společnostmi (RWE, ČEZ). Od roku 2013 přitom počet změn dodavatelů klesá. Klesající tendenci potvrdily i výsledky roku 2015, kdy dodavatele změnilo necelých 280 tisíc odběratelů z řad domácností a firem.


Startuje první projekt   26.8. 2015

Společnost Amper Generation, s.r.o. podepsala krátce po svém založení smlouvu na realizaci prvního projektu výstavby a následného provozu kogenerační jednotky. Projekt bude realizován v provozu galvanovny v Tachově, která díky instalaci kogeneraci ušetří významnou část svých nákladů na energie v díky levnějším dodávkám tepla a elektřiny. Spuštění instalace je plánováno na konec října 2015.


Amper Holding rozšiřuje portfolio služeb   25.8. 2015

Energetická společnost Amper Holding rozšiřuje portfolio služeb pro podniky a veřejný sektor. Nově založená dceřiná společnost Amper Generation se bude zabývat výstavbou kombinovaných zdrojů elektřiny a tepla - kogeneračních jednotek - přímo u zákazníků. Kogenerace umožňuje výrazné zvýšení efektivity využívání plynu a bioplynu ve výrobě i při vytápění administrativních budov, hotelů, obchodních center, bazénů a dalších staveb. Amper Generation může zákazníkům zajistit i finacování výstavby a provozu kogeneračních jednotek, které jsou následně spláceny z prodeje části vyrobené elektřiny a tepla.


Výrazný pokles ceny elektřiny a ropy   25.8. 2015

Cena elektrické energie (BL CAL-16) v minulém týdnu silně oslabila až pod úroveň 30 EUR/MWh a to dokonce i v Německu. Podle našeho názoru za pokles může zdánlivě vzdálený razantní propad akciového trhu v Číně a následně i oslabení ostatních burz, pokles třetí největší ekonomiky světa Japonska a obava z nižšího celosvětového růstu v čele s Čínou. S tím souvisí i pokles poptávky po všech komoditách, zvláště pak po ropě. Cena ropy je pod tlakem i z dalších důvodů jako je uvolňování iránské ropy na trh, dodávky OPEC blízko maximálního objemu produkce, rekordně vysoké zásoby, pokračující růst počtu nově hloubených vrtů v USA (i když meziroční propad je okolo 60%), končící letní motoristická sezona a podzimní odstávky rafinérii. Ze sledovaných energetických komodit klesá nejméně cena povolenky, a to přesto, že od příštího týdne se na primárních aukcích bude prodávat dvojnásobný objem povolenek oproti minulým prázdninovým týdnům.


Nový ředitel a noví členové ANDE   17.8. 2015

Dne 23. července 2015 se uskutečnila valná hromada Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Klíčová témata valné hromady byla volba výkonného ředitele a aktualizace stanov s tím související.

Do funkce výkonného ředitele ANDE byl zvolen Ing. Jiří Gavor, CSc., který je známý svým dlouholetým působením jednatele v konzultační firmě ENA. Činnost ENA bude panem Gavorem řízena i nadále. Ve svém novém angažmá bude prosazovat rozvoj rovného konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou a s plynem v České republice.

ANDE v červenci 2015 získalo dva nové členy: One Energy a Virtuse Energy.


Facebook