Představení společnosti

Společnost Amper Generation , s.r.o. je součástí české energetické skupiny Amper Holding, a.s., zajišťující obchod s elektřinou a plynem, development a provoz vlastních energetických zdrojů, provoz a realizaci lokálních distribučních soustav i pokročilé služby energetických úspor pro své klienty.

Specifickým odvětvím úspor energií  je instalace a dlouhodobý provoz lokálních zdrojů elektřiny. Tyto zdroje velmi jednoduchým a efektivní způsobem dokáží snížit náklady na elektrickou energii a teplo bez vlastní investice klienta. Pro výrobní podniky z různých oborů, hotely, ubytovací zařízení, nemocnice, logistické sklady a ostatní subjekty, které chtějí snížit náklady na energie prostřednictvím instalace kogenenerační jednotky, je společnost Amper Generation s.r.o  připravena nabídnout kvalitní službu a maximální servis.

Díky spojení  přímo s výrobcem kogenerace i zkušenému týmu dokáže Amper Generation, s.r.o. nabídnout energetické poradenství, technický návrh řešení a zejména financování instalace kogenerační jednotky a její následný provoz a dodávku tepla a elektrické energie. Nabízíme technické řešení na klíč a maximální profesionalitu od první konzultace energetické úspory po zahájení dodávky energií nabídnout velmi kvalitní a dlouhodobou službu, která uspoří zákazníkovi peníze a čas bez jeho vlastní investice

Management společnosti

Ladislav Seidler
Ředitel

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze. Během studií absolvoval stáže na univerzitách v Irském Corku a v Taiwanském Taichungu, zaměřené na oblast podnikové ekonomie a managementu. Od roku 2011 pracuje ve společnosti Amper Market, kde je zodpovědný za výkup elektřiny od výrobců.  Podílí se také na projektech výstavby energetických zdrojů, především kogeneračních jednotek, větrných elektráren a na experimentálním projektu virtuální elektrárny Amper Market. Společnost zastupuje v představenstvu sdružení CZ Biom a Solární asociace. Od roku 2015 je ředitelem společnosti Amper Generation, která se v rámci skupiny Amper Holding specializuje na výstavbu a provoz kogeneračních jednotek.

Facebook