Novinky

ČR by mohla přijít o podporu úspor   1.3. 2016

Až 80 miliard korun ze strukturálních a investičních fondů by mohlo být ohroženo, pokud Česká republika nedosáhne energetických úspor, na jejichž realizaci jsou tyto prostředky určeny. Podle Hospodářské komory ČR, bylo zatím dosaženo pouze 3,5% z celkového závazku snížení energetické náročnosti o 20% do roku 2020. Nečerpání prostředků a neplnění programu úspor by se mohlo projevit i zvýšením cen energií, protože úspory by pak museli financovat distributoři sami.


Facebook