ENERGETICKY SOBĚSTAČNĚ A EKONOMICKY UDRŽITELNĚ

Akumulace energie

Navrhujeme a realizujeme řešení zvyšující energetické úspory pomocí akumulace energií.

Akumulace elektřiny

Součástí fotovoltaického systému může být i bateriové úložiště, které společnost dodává na zvláštní přání zákazníka. Do doby dořešení příslušné legislativy, je instalace úložiště možná pouze u ostrovních systémů.

Lokální distribuční sítě

Náklady na distribuci elektrické energie tvoří v našich podmínkách významnou část ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je budování lokálních distribučních sítí (LDS).  LDS jsou sítě, sloužící k připojení koncových odběratelů k nadřazené regionální distribuční soustavě a k zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka nebo zákazníky, případně jejich objekty. LDS provozují licencované distribuční společnosti. Toto uspořádání obvykle umožňuje získat nižší cenu elektřiny oproti ceníku regionálního distributora. Do sítě mohou být připojeny i vlastní lokální zdroje.

LDS může být realizována tam, kde je více odběratelů elektřiny připojeno nadřazené distribuční soustavě prostřednictvím jednoho připojovacího bodu – obvykle napájecího transformátoru VN. Zpravidla se jedná o průmyslové zóny, výrobní podniky, obchodní centra, bytové komplexy nebo soubory rodinných domů. LDS vznikne vymezením území pro distribuci, na kterém jeho vlastník či uživatel daného území uzavře s licencovanou distribuční společností tzv. smlouvu o vymezení území pro distribuci. Následně tato společnost nebo její smluvní investor postaví novou distribuční sít, případně koupí nebo pronajme od stávajícího distributora již existující síť. Na daném území pak zodpovídá za distribuci elektřiny a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti

Společnost poskytuje zejména tyto služby:

  • návrh LDS
  • projektovou přípravu LDS včetně dokumentace pro získání stavebních povolení
  • projednání a vyřízení administrativních záležitostí souvisejících s výstavbou
  • výstavbu včetně dodávky a montáže technologie s využitím smluvních dodavatelů
  • revizi LDS
  • uvedení do provozu
  • měření odběrů
  • fakturace

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel