ENERGETICKY SOBĚSTAČNĚ A EKONOMICKY UDRŽITELNĚ

Kogenerační jednotky

Nabízíme široké spektrum kogeneračních jednotek o různém výkonu, od mikro kogenerací až po několika megawattové kogenerační jednotky. Jsme technologicky neutrální.

Kogenerace

Kogenerace nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla (ve zkratce KVET), je vysoce efektivní a spolehlivý způsob výroby tepla a elektřiny. Jedná se o lokální zdroj, který se instaluje v místě spotřeby. Při běžné výrobě elektřiny je přebytečné teplo odváděno a dále nevyužito. Naopak kogenerační jednotka se snaží toto teplo maximálně využít. Kogenerační jednotky pak dosahují palivové účinnosti přes 90 % oproti 30-40 % u klasických zdrojů. Kogenerační jednotky mohou využívat různá paliva, například různé druhy topných olejů, zemní plyn, LPG nebo i komunální odpad.

Amper Generation dodává zákazníkům kogenerační jednotky na nejpoužívanější palivo, kterým je zemní plyn. Kogenerační jednotka je tvořena pístovým spalovacím motorem na zemní plyn, který pohání synchronní generátor, vyrábějící elektrickou energii. Motor je chlazen pracovní látkou (chladící voda), která předává teplo do místa spotřeby. Lze také využít teplo z výfukových spalin motoru pro zajištění ještě vyšší účinnosti procesu přeměny energie.

Celý modul kogenerační jednotky je umístěn na nosném rámu a dle požadavku zákazníka proveden ve variantě bez kapoty (nejlevnější varianta), s kapotou (do interiérů) či v kontejneru (pro venkovní umístění).

Výhody kogenerace

 • vysoká účinnost výroby a z toho plynoucí úspora paliva,
 • snížení emisí skleníkových plynů,
 • zdroj je konstruován a navrhnut přímo na spotřebitele, nedochází k předimenzování zdroje a efekt úspory je maximalizován,
 • snížení nákladů na dodávku elektřiny,
 • zvýšení bezpečnosti dodávek energie.

Způsob financování

Kogenerační jednotku lze financovat z vlastních zdrojů objednatele. V takovém případě společnost Amper Generation, s.r.o. dodá jednotku na klíč a odladí její provoz.

Za určitých podmínek může financování kogenerační jednotky nabídnout společnost Amper Generation. Po instalaci a zprovoznění pak zákazník odebírá energie z provozu kogenerační jednotky na základě smluvní ceny. Kromě samotné investice financuje společnost také instalaci (projektovou dokumentaci, stavební úpravy, akumulační nádrž, měření a regulaci). V tom to případě Amper Generation řeší i problémy s přetoky elektrické energie do sítě.

Výhody této varianty pro zákazníka jsou:

 • OKAMŽITÉ ÚSPORY nákladů na energie, bez nutných investic ze strany zákazníka,
 • INVESTIČNÍ NÁKLADY i náklady na PROJEKTOVOU dokumentaci hradí Amper Generation,
 • MOŽNOST ODKUPU kogenerační jednotky po šestém roce provozu,
 • ZÁKAZNÍK SE NEZAVAZUJE K ODBĚRU PEVNÉHO MNOŽSTVÍ TEPLA z kogenerační jednotky; odebírá pouze množství, které spotřebuje,
 • Společně s teplem může odebírat i ELEKTRICKOU ENERGII ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU, což zvyšuje celkovou úsporu,
 • VEŠKERÝ SERVIS PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI včetně administrativy spojené s provozem zajišťuje Amper Generation,
 • TRANSPARENTNÍ CENY ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE odebírané z kogenerační jednotky nastavené dle vývoje ceny zemního plynu a elektřiny na burze.

Sestavení nabídky na provoz kogenerační jednotky

Abychom pro Vás mohli sestavit nabídku na provoz kogenerační jednotky potřebujeme se seznámit s místem instalace.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel