ENERGETICKY SOBĚSTAČNĚ A EKONOMICKY UDRŽITELNĚ

Sestavení nabídky na provoz kogenerační jednotky

Abychom pro Vás mohli sestavit nabídku na provoz kogenerační jednotky potřebujeme se seznámit s místem instalace.

Jsou pro nás klíčové zejména tyto informace:

 • Roční průběh spotřeby tepla/zemního plynu
  • Potřebné dokumenty: Faktury za poslední ukončený odběrový rok
 • Roční průběh spotřeby elektrické energie
  • Potřebné dokumenty: Faktury za elektřinu za poslední ukončený odběrový  rok
 • Současná cena energií
  • Potřebné dokumenty: Jednu fakturu ze aktuálního roku za elektřinu a jedna za teplo/zemní plyn
 • Detailnější průběh spotřeby (je-li k dispozici)
  • Potřebné údaje: Měření ¼ maxima, popřípadě jiné detailnější údaje o měření spotřeby energií
 • Znalost prostoru případné instalace kogenerační jednotky
  • Potřebné opatření: osobní prohlídka prostorů zákazníka

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel